โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องแมลงวันกลัวอะไร

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ณาตยา แองกอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลชมเชย ภาคตะวันออก

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2538 6 (17) p57

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การทดบองนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อค้นหาสาเหตุว่า แมลงวันไม่เข้าไปตอมเหยื่อในตู้กระจกด้วยสาเหตุใด จากการใช้ถุงพลาสติกใส่น้ำ เลนส์นูน ขวดกลมใส่น้ำ กระจกเงาระนาบ กระจกเงานูน เทียนไขจุดไฟ และจานผูกเชือกฟางเป็นพู่ แขวนไว้เหนือจานปลาร้าที่ใช้เป็นเหยื่อล่อ พบว่าในลักษณะที่อุปกรณ์ทดสอบอยู่นิ่งไม่เคลื่อนไหว เลนส์นูน ถุงพลาสติกใส่น้ำ แสงเทียนไขมีผลทำให้แมลงวันเข้ามาตอมเหยื่อได้น้อยลง แต่ในสภาพที่มีการเคลื่อนไหวจานหมุนผูกเชือกฟางจะมีผลป้องกันได้ดีที่สุด คือไม่มีแมลงวันมาตอมเหยื่อในตู้อาหารเลย เลนส์นูนหมุนจะมีแมลงวันมาตอมเหยื่อ 1-2 ตัว กระจกเงาระนาบมีแมลงวันมาตอมเหยื่อ 3 ตัว กระจกเงานูนมีแมลงวันมาตอม 4 ตัว และถุงน้ำหมุนมีแมลงวันมาตอม 5 ตัว ซึ่งทั้งหมดทำการทดลองในเวลาเท่ากันคือ 15 นาที ทดลองกับเหยื่อชนิดเดียวกัน จากผลการทดลองสรุปได้ว่า เลนส์นูน และถุงพลาสติกใส่น้ำ น่าจะมีผลเกี่ยวข้องกับการหักเหของแสง มีผลในการป้องกันแมลงเข้ามาตอมเหยื่อมากกว่าและการสะท้อนของแสงจากกระจกเงาซึ่งทำให้การรับภาพของแมลงวันผิดปกติ จึงไม่เข้ามาตอมเหยื่อ