โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องแผ่นดับกลิ่นรองเท้า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จตุโชค แสงฤทธิ์

  • จุฑาทิพย์ ทิพเนตร

  • พนัชพร จันทะผอง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • น้ำผึ้ง สุพรมอินทร์

  • เขียน เทพกรม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาการทำแผ่นดับกลิ่นรองเท้า โดยใช้กระดาษหนังสือพิมพ์ฉีกเป็นชิ้นเล็กๆ แช่น้ำไว้ แล้วนำไปต้มกับสบู่ และนำเปลือกของ มะนาว มะกรูด และส้ม ปั่นให้ละเอียด เมื่อเสร็จแล้วนำส่วนผสมทั้งหมดมาปั่นรวมกันอีกครั้ง แล้วนำไปผึ่งแดดโดยใช้ตะแกรงเหล็กหรือมุ้งลวดแผ่เป็นแผ่นบางๆ พอกระดาษแห้ง นำไปตัดเป็นรูปทรงคล้ายแผ่นลองของรองเท้าตามขนาดต่างๆ ทดสอบประสิทธิภาพของแผ่นดับกลิ่นรองเท้า พบว่าเมื่อนำแผ่นดังกล่าวใส่ไว้ในรองเท้า ทำให้รองเท้านั้นมีกลิ่นอับชื้นน้อยลง