โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องบำบัดน้ำในตู้ปลาแบบประหยัด

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ประดิษฐ์เครื่องบำบัดน้ำในตู้ปลาแบบประหยัด โดยนำวัสดุเหลือใช้ คือ ขวดน้ำดื่มพลาสติก และวัสดุที่หาง่ายในท้องถิ่น เช่น กรวด ทราย และถ่านไม้ และอุปกรณ์บางส่วนได้แก่ ท่อ P.V.C., ข้อต่อ P.V.C., ข้องอ P.V.C., สายยาง และเครื่องปั๊มขนาดเล็ก มาประกอบเข้าด้วยกัน จากผลการนำเครื่องบำบัดน้ำไปใช้กับตู้ปลา พบว่า การบำบัดน้ำในตู้ปลาด้วยเครื่องบำบัดน้ำแบบประหยัด ทำให้ผู้เลี้ยงปลาเกิดความสะดวก ไม่ต้องกังวลในเรื่องของน้ำในตู้ปลาจะเน่าเสีย ปลาไม่ต้องบอบช้ำจากการถ่ายน้ำ และช่วยเพิ่มออกซิเจนให้กับน้ำอีกด้วย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ปมาพร เผือกแดง

  • ฤทธิชัย สุริยัน

  • วรรณภา เถาวัลย์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นายสว่าง จันทร์เจาะ

  • นิ่มนวล น้อยวงศ์

  • เรวัตร น้อยวงศ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเมืองเชลียง

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาคเหนือตอนล่าง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์