โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องส่งกลิ่นไล่ยุง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ทศพร มงคล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • มาลัย ทองชื่นจิต

  • สมคิด ศิริเรือง

  • ไพโรจน์ นิวาศานนท์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลชมเชย ทั่วไป ภาคตะวันออก

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2538 6 (17) p60

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ยุง

  • สมุนไพร

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การประดิษฐ์เครื่องส่งกลิ่นไล่ยุงนี้ เพื่อให้ได้เครื่องมือที่มีความสามารถในการไล่ยุงอย่างมีประสิทธิภาพ มีราคาถูก วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการประดิษฐ์ก็สามารถหาได้ง่ายในท้องถิ่นและยังมีความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ ในการประดิษฐ์ขั้นแรกเริ่มจากการหาวัสดุอุปกรณ์ซึ่งได้แก่ กระป๋อง 1 ใบ ขวดพลาสติกเล็กๆ 2 ใบ ตะแกรงลวด หลอดไฟขนาด 25 วัตต์ ขั้วหลอดไฟ แผ่นไม้สั้นๆ สายไฟ ปลั๊กไฟตัวผู้ เศษหญ้าหรือฟางแห้ง และกาวแป้งเปียก เมื่อได้อุปกรณ์ครบแล้วก็ติดตั้งหลอดไฟ ขั้วหลอดไฟ สายไฟ ปลั๊กไฟเข้าด้วยกัน แล้วยึดขั้วหลอดไฟกับแผ่นไม้ใส่ลงในกระป๋องที่เจาะรูข้างๆ ค่อนข้างด้านบนมีขวดพลาสติกตัดด้านตันออกติดอยู่มีลักษณะคล้ายเป็นท่อนำอากาศนำตะแกรงลวดติดวางไว้เหนือหลอดไฟเล็กน้อย หลังจากนั้นผสมเศษหญ้าแห้งลงในกาวแป้งเปียกแล้วนำไปอัดข้างๆกระป๋องให้แน่นสม่ำเสมอกัน วางตากแดดทิ้งไว้ให้แห้ง ขั้นต่อมาก็เริ่มทดลองโดยนำสมุนไพรต่างๆ ที่ค้นคว้าแล้วว่าสามารถไล่ยุงได้จริงใส่ไว้ในผ้าขาวบาง วางตะแกรงลวด เสียบปลั๊กไฟเมื่อหลอดไฟสว่างจะส่งผลให้อากาศภายในกระป๋องร้อน ซึ่งจะขับกลิ่นของสมุนไพรออกมาทางท่อที่เป็นขวดพลาสติก เมื่อกลิ่นออกมาจากเครื่องส่งกลิ่นไล่ยุงนี้แล้ว ก็จะเคลื่อนที่กระจายไปได้ในบริเวณที่กว้างขวางและจะไม่มียุงในบริเวณดังกล่าว