โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องรถน้ำต้นไม้อัตโนมัติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธัญธร ธรา

  • น้ำฝน โพธิ์ชำนาญ

  • พงศธร จิตสมบูรณ์มิตร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เครื่องรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติ เป็นเครื่องมือสำหรับควบคุมการรดน้ำของต้นไม้ หรือสนามหญ้า ออกแบบโดยการคำนึงถึงการประหยัดน้ำ พลังงานไฟฟ้า ตลอดจนเวลาและแรงงานที่จะต้องสูญเสียไป หลักการทำงานคือประกอบด้วยเซนเซอร์ตรวจจับ อุณหภูมิ แสง และความชื้นของดินเครื่องจะสั่งการให้วาวล์น้ำเปิด เมื่อความชื้นของดินน้อย ความเข้มแสงและอุณหภูมิที่จะลดลง ซึ่งจะเป็นช่วงเวลาตอนเช้าหรือตอนเย็น โดยวาวล์น้ำจะเปิดจนกว่า ความชื้นของดินจะเพียงพอต่อความต้องการ ซึ่งจะควบคุมโดยพิจารณาจากระยะความลึกของเซนเซอร์ที่ฝังลงไปในดิน