โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องดักแมลงสาบ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สุพัตรา โพธิ์เงิน

  • สุรีพร โสดา

  • อังษุมารินทร์ พุทธศรี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนคณฑีพิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ภาคเหนือตอนล่าง

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • สิ่งประดิษฐ์

  • แมลงสาบ กำจัด

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้จัดทำขึ้นเพื่อดักจับแมลงสาบให้หมดจากบ้าน ตอนที่ 1 เพื่อศึกษาชนิดของเหยื่อที่มีความสามรถในการล่อแมลงสาบออกมากินให้ดีที่สุด โดยการทดลองนำเหยื่อ (อาหาร) จำนวน 10 ชนิดมาล่อแมลงสาบ ผลการทดลองพบว่า เหยื่อที่แมลงสาบชอบมาที่สุด คือ น้ำหวานเฮลูบอย รองลงมาคือ นมสดบูด ถั่วลิสงป่น ช็อกโกแลต น้ำตาลปี๊ป ให้ผลเท่ากัน รองลงมา คือ น้ำโอวัลตินบูด นมข้น ถั่วลิสง + น้ำตาลทราย ผงโอวัลติน ส่วนน้ำตาลทรายไม่มีแมลงสาบเข้า ตอนที่ 2 เพื่อออกแบบสร้างเครื่องจับแมลงสาบ 5 แบบ ผลการทดลองว่าได้เครื่องดักจับแมลงสาบที่ประดิษฐ์ขึ้นจำนวน 5 แบบ ตอนที่ 3 เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของเครื่องดักจับแมลงสาบ 5 แบบ ผลการทดลองพบว่า แบบที่ 1 สามารถดักจับแมลงสาบได้ดีที่สุด รองลงมาคือ แบบที่ 2 และแบบที่ 4 ขวดที่แมลงสาบไม่เข้าเลยคือ แบบที่ 3 และแบบที่ 4 ตอนที่ 4 ปรับปรุงทรงของเครื่องดักจับแมลงสาบให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด ตอนที่ 5 เพื่อหาประสิทธิภาพของเครื่องดักจับแมลงสาบขึ้นมาใหม่ ตอนที่ 6 นำไปให้ประชาชนใช้ประโยชน์