โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องผลของสารละลายยอดพืชต่อการงอกรากของช้างกระ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชิดชัย หาฉวี

  • ศิริลักษณ์ จันทกุล

  • เกษกนก อินทรีย์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนผดุงนารี

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลชมเชย ประเภทวิทย์ชีวภาพภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ช้างกระการงอกราก

  • พืชสารละลาย

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เพื่อเร่งการเกิดรากของกล้วยไม้ช้างกระให้เร็วขึ้น และเพื่อศึกษาเปรียบเทียบการเร่งให้เกิดการงอกของรากกล้วยไม้ช้างกระ ระหว่างสารละลายยอดผักโขมกับยอดผักปราบ และการนำน้ำมะพร้าวต้มสุกมาเป็นส่วนผสมในสารละลายยอดผักโขม และยอดผักปราบ มีผลทำให้การงอกของรากกล้วยไม้ช้ากระเร็วขึ้น