โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องทรายขมิ้นอ้อย : ประสิทธิภาพในการกำจัดลูกน้ำยุงลาย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กนกรัตน์ พันธ์เขียว

  • จันธิมา ศรนารายณ์

  • วินท์นิภา ศิลา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ภาคเหนือตอนล่าง

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ทรายขมิ้นอ้อย

  • ลูกน้ำ กำจัด

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ยุงลายเป็นพาหะสำคัญในการนำเชื้อไวรัส เด็งกิว ที่ก่อให้เกิดโรคไข้เลือดออกในคน เพื่อศึกษาคุณสมบัติน้ำมันหอมระเหยขมิ้นอ้อยในการป้องกันยุงกัด เพื่อศึกษาคุณสมบัติน้ำมันหอมระเหยขมิ้นอ้อยนารป้องกันการวางไข่ของยุงลาย และเพื่อศึกษาประสิทธิภาพทรายขมิ้นอ้อยในการกำจัดลูกน้ำยุงลาย