โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเปลือกไข่กันมดได้

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กฤษดา เลิศประเสริฐเวช

  • วิทวัส ตรีรัตน์

  • วิลาศ แซ่อั้ง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนทวีธาภิเศก

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลชมเชย ทั่วไป ภาคกลาง

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2536 4(10) p62

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้ศึกษาถึงความเป็นไปได้ของการนำเปลือกไข่ไก่ ไข่เป็ด ไข่นกกระทา ซึ่งหาได้ตามทั่วไป มาดัดแปลงใช้เป็นสารที่สามารถ นำมาใช้ไล่มดได้อย่างมีประสิทธิภาพ แทนสารเคมีที่มีอันตราย จากการศึกษานี้ทำให้ทราบว่าเปลือกไข่ไก่ ไข่เป็ด ไข่นกกระทา ซึ่งผ่านการเผาแล้วนั้นทำให้สามารถไล่มดได้ แต่ผลิตภัณฑ์ที่ได้ยังคงต้องมีการศึกษาปรับปรุงให้ดีขึ้นกว่านี้อีกมาก