โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าทางโทรศัพท์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาการประดิษฐ์เครื่องควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าทางโทรศัพท์ โดยมีหลักการทำงานคือ เมื่อมีสัญญาณโทรศัพท์เข้ามาและไม่มีผู้รับสาย วงจรจะทำการรับสายและรอสัญญาณจากผู้โทรศัพท์เข้ามา แล้วทำการถอดรหัสสัญญาณเพื่อสั่งการตัดหรือต่อวงจรไฟฟ้าตามที่กำหนด จากการทดสอบพบว่าสามารถควบคุมการเปิด-ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อไม่มีคนอยู่บ้าน และสามารถป้องกันปัญหาการเกิดอัคคีภัยจากการเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าทิ้งไว้ได้

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นิติศักดิ์ เนตรบุตร

  • ปรเมษฐ์ ปาละวงศ์ ณ อยุธยา

  • อนันต์โชติ สิทธิแสงอำไพ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนรัตนาธิเบศร์

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาคกลาง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์