โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องตู้อบไฮเทค

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สุกัญญา หล้าติ๊บ

  • สุธาสินี วิชัยรัตน์

  • อินทุอร อุทัย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพร้าววิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 2 กำหนดหัวข้อ ภาคเหนือตอนบน

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2541 10() p

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ตู้อบ

  • เลนส์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ทำตู้อบไฮเทคโดยใช้หลักการเกี่ยวกับปรากฏการณ์เรือนกระจก โดยตู้ไฮเทคมีส่วนประกอบ 2 ส่วนคือ ส่วนบนใช้สำหรับตากของและส่วนล่างใช้รับแสง โดยแนวคิดหลักคือต้องการเพิ่มความร้อนภายในตู้ให้มากที่สุด โดยใช้เลนส์นูนที่เป็นของเด็กเล่นมาใช้รับแสง ให้จุดโฟกัสตกลงบนแผ่นสังกะสีของตู้ ภายในใช้แผ่นพลาสติกสีดำมาทำเป็นผนังเพื่อดูดความร้อนและดูดแสง โดยเจาะรูเพื่อให้อากาศภายนอกเข้าสู่ภายในตู้ ซึ่งจะทำให้อากาศร้อนลอยตัวสู่ชั้นบน มีผลทำให้อุณหภูมิภายในตู้สูงขึ้น จากการทดลองพบว่า ขวดแก้วบรรจุน้ำสามารถนำมาใช้แทนเลนส์นูนรวมแสงได้ และขวดแก้วยังทำให้อุณหภูมิเพิ่มขึ้นได้ง่ายกว่า นอกจากนี้ยังพบว่าการนำขี้เถ้าแกลบมาใส่ไว้ที่ส่วนบนจะทำให้อุณหภูมิภายในตู้สูงกว่าไม่ใช้ขี้เถ้าแกลบ 2 – 3 องศา และอุณหภูมิในตู้อบไฮเทคจะมีอุณหภูมิสูงกว่าอุณหภูมิภายนอก 10 – 20 องศา ประโยชน์ที่ได้รับคือสามารถนำขวดแก้วหรือเลนส์เด็กเล่นที่ไม่ใช้แล้วมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ อีกทั้งสามารถนำมาใช้ตากของที่ได้คุณภาพและปลอดภัยโดยน้ำที่บรรจุในขวดยังสามารถนำมาบริโภคได้ด้วย