โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการสกัดวุ้นและปรับปรุงคุณภาพวุ้นจากสาหร่ายทะเลในอ่าวปัตตานี

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นาสาวเกศชนก โสพิกุล

  • อิสมะแอ เจ๊ะหลง

  • โรสลีนา อาแวหามะ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสุวรรณไพบูลย์

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 1 ทั่วไป ภาคใต้

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2543 10 ( ) p

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์