โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องถั่วกำจัดโลหะหนัก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ปริณดา ดวงศรี

  • อภิญญา จิระรัตน์

  • อรวิภา ลิมะพันธุ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 1 กำหนดหัวข้อ ภาคใต้

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2543 10 ( ) p

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์