โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องผลิตภัณฑ์กระดาษจากใยนุ่น

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชลธิชา ดาสุสี

  • ทนาวัน ปัญญาวงศ์

  • มงคล จันทร์เทศ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ทิพวรรณ สุวรรณ

  • เนาวรัตน์ ดีสวัสดิ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 1 และชนะเลิศการประกวดระดับประเทศ ทั่วไป ภาคเหนือ

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2540 8(23) p59

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • กระดาษ

  • ใยนุ่น

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ลำดับที่ คง ต263/2539 จากคุณสมบัติของนุ่น ซึ่งมีเส้นใยละเอียดขาวโดยธรรมชาติ ไม่ดูดความชื้น กักเก็บฝุ่นละอองได้ดี ถ้านำมาใช้เป็นเยื่อกระดาษ เพื่อผลิตกระดาษ น่าจะสะดวกและสิ้นเปลืองงบประมาณในกระบวนการน้อยกว่า ผู้ทำโครงงานจึงได้ศึกษาเทคนิคการผลิตและตรวจสอบผลิตภัณฑ์กระดาษใยนุ่นที่ได้ เปรียบเทียบกับกระดาษสาและกระดาษกรอง ทางด้านคุณลักษณะและคุณภาพ ซึ่งได้ข้อสรุปว่าขั้นตอนในการผลิตจะใช้นุ่น 80 กรัม ฟอกเส้นใยด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์ 50 เปอร์เซ็นต์ ในปริมาณที่เหมาะสม 150 ลูกบาศก์เซนติเมตรในน้ำ 5.3 ลิตร ต้มนาน 30-40 นาที และทำการฟอกสีเส้นใยด้วยโซเดียมไฮโปรคลอไรด์ 10 เปอร์เซ็นต์ ในปริมาณที่เหมาะสมคือ 150 ลูกบาศก์เซนติเมตรต้มนาน 15-20 นาที การผลิตจะใช้วิธีการแตะเยื่อในตะแกรง นำไปผึ่งให้แห้งในที่โล่ง เมื่อตรวจสอบคุณภาพด้านการกรองพบว่ากระดาษใยนุ่นที่ผลิตใช้ทำเป็นกระดาษกรองได้ดี ด้านการต้านแรงดึง ต้านได้มากกว่ากระดาษสาและกระดาษกรองธรรมดา นั่นคือมีความทนทานสูงกว่า มีความเป็นกรดด่างในระดับ pH 7.9 สามารถดูดซับน้ำและน้ำมันได้