สงขลานครินทร์ ผลิตอาหารสุขภาพ พุดดิ้งไข่ขาวเสริมใยอาหารสำหรับผู้ป่วยติดเตียง

ผู้เขียน
เอกสารที่มา

สารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 27, 3 (ก.ค.-ก.ย. 2561) 10

หัวข้อ:

ใยอาหาร. อาหารเพื่อสุขภาพ. Fiber in human nutrition.

บทคัดย่อ

ดร.ปรียา เดชอรัญ และ ผศ.ดร.วัชรี สีห์ชำนาญธุรกิจ นักวิจัย บัณฑิตวิทยาลัยสหวิทยาการผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ พุดดิ้งไข่ขาวเสริมใยอาหารสำหรับผู้ป่วยติดเตียง จัดเป็นแหล่งของโปรตีนคุณภาพดี เนื่องจากมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายครบทุกชนิด ช่วยรักษาสมดุลของโปรตีน และป้องกันการสลายกล้ามเนื้อ ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนี้เป็นลักษณะขนม นิ่ม เคี้ยวง่าย และดูดซึมได้ง่าย