กินหมูดิบ มีสิทธิ์หูดับ

ผู้เขียน

นายสอดส่อง, นามแฝง

เอกสารที่มา

หมอชาวบ้าน 40, 477 (ม.ค. 2562) 27

หัวข้อ:

หมู -- การปรุงอาหาร. หู -- โรค.

บทคัดย่อ

ในแต่ละปีพบผู้ป่วยหูดับจากการกินอาหารสุกๆดิบๆ และส่วนใหญ่พบทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งอาการหูดับจะสูญเสียการได้ยินฉับพลันทันทีที่อาจจะเป็นข้างเดียวหรือ 2 ข้างก็ได้ โดยมีสาเหตุมาจากเนื้องอกกดทับเส้นประสาท การขาดเลือดไปเลี้ยงจากปฏิกิริยาทางภูมิต้านทานจากพิษของยา หรือการติดเชื้อแบคทีเรียที่อยู่ในหมู ซึ่งการติดเชื้อเกิดจากการสัมผัสหมูที่ป่วยหรือมีเชื้อ หรือการกินเนื้อหมูที่ไม่สุก การป้องกันหูดับสามารถป้องกันได้ โดยหลีกเลี่ยงการกินเนื้อหมูดิบ การปรุงเนื้อหมูให้สุกด้วยอุณหภูมิตั้งแต่ 70 องศาเซลเซียส ขึ้นไป เลือกซื้อเนื้อหมูจากสถานประกอบการที่สะอาดและเชื่อถือได้และผู้เลี้ยงหรือผู้ชำแหละหมู ควรสวมถุงมือขณะสัมผัส