อร่อยที่สอยดาว ตอน ข้าวต้มมัดใต้ที่บ้านช้าง

ผู้เขียน

แพรจารุ ทองเกลี้ยง

เอกสารที่มา

เทคโนโลยีชาวบ้าน 30, 679 (ก.ย. 2561) 118-119

หัวข้อ:

ข้าวเหนียว -- การแปรรูป.

บทคัดย่อ

ข้าวต้มมัดใต้ ที่บ้านปะตงล่างหรือเรียกอีกชื่อว่าบ้านช้าง จังหวัดจันทบุรี วิธีทำ คือ แช่ข้าวเหนียว 2 กิโลกรัม ไว้หนึ่งคืน แช่ล้างแล้วใส่เกลือสองช้อน ถั่วเขียวหนึ่งกิโลกรัม แช่หนึ่งคืน ส่วนหมูสามชั้นทำชิ้นบางๆ หนึ่งกิโลกรัม หมูต้องหมักก่อนโดยใช้พริกไทยดำห่อเล็กสองห่อ หอมแดงครึ่งกิโลกรัม ข่าเล็กน้อยตำแล้วเอาไปหมักหมูครึ่งชั่วโมง แล้วเตรียมใบตองฉีกไว้ เอาข้าวเหนียวมาเกลี่ยลงบนใบตอง ตามด้วยถั่วเหลืองซีก และหมูสามชั้นหมัก แล้วห่อ เก็บชายม้วนให้แน่น มัดด้วยตอก แล้วนำไปต้มจนสุก