ชาวนาเมืองอุบลฯ ทำข้าวเม่าขาย รายได้เดือนละเกือบแสน

ผู้เขียน

กิตติภณ เรือนแสน

เอกสารที่มา

เทคโนโลยีชาวบ้าน 30, 679 (ก.ย. 2561) 102-103

หัวข้อ:

ข้าวเม่า. ข้าวเม่า -- อุบลราชธานี. ข้าว -- การแปรรูป.

บทคัดย่อ

ข้าวเม่า จัดเป็นอาหารว่างอย่างหนึ่งที่มีกลิ่นหอม รสชาติอร่อย นิยมรับประทานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การทำข้าวเม่า เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวชนบท ซึ่งเกษตรกรในอำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ได้นำมาทำเป็นอาชีพ ข้าวที่นำมาทำข้าวเม่า คือข้าวเหนียว โดยเลือกเมล็ดข้าวที่ไม่แก่หรืออ่อนเกินไป ขูดเมล็ดข้าวออกจากรวงข้าว จากนั้นนำไปนึ่ง ประมาณ 30 นาที แล้วนำมาคั่วจนมีกลิ่นหอม จึงนำไปตำด้วยครกกระเดือง จำนวน 3 ครั้งๆ ละ 20 นาที เมื่อทำเสร็จใช้ใบตอง รองหรือห่อเพื่อรักษาความนิ่มของข้าวเม่า หากเก็บในภาชนะอื่น ข้าวเม่าจะแข็งตัวเร็วและไม่มีกลิ่นหอม