"เครื่องแกงตายาย" โอท็อป 5 ดาว จังหวัดสงขลา

ผู้เขียน

สาวบางแค 22, นามแฝง

เอกสารที่มา

เทคโนโลยีชาวบ้าน 30, 679 (ก.ย. 2561) 50-52

หัวข้อ:

เครื่องแกงสำเร็จรูป. เครื่องแกงสำเร็จรูป -- สงขลา.

บทคัดย่อ

เครื่องแกงตายาย เป็นสินค้าเด่นของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครื่องแกงตายาย หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งโชน ตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ที่มีสมาชิกประมาณ 30 ราย ปัจจุบันสินค้าเครื่องแกงส้มของกลุ่มวิสาหกิจนี้ ได้รับรางวัลโอท็อป 5 ดาว เครื่องแกงเผ็ดและเครื่องแกงกะทิได้รางวัลโอท็อป 4 ดาว โรงงานผลิตเครื่องแกงผ่านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) และระบบประกันคุณภาพ GMP (Good Manufacturing Practice) ผลิตภัณฑ์เครื่องแกงทุกชนิด สะอาด ปลอดภัย ถูกสุขอนามัยทุกขั้นตอนการผลิตและมีมาตรฐานรองรับ ได้แก่ มาตรฐานสินค้า อย. มาตรฐานสินค้าฮาลาล มผช. GMP OTOP 5 ดาว และเป็นวิสาหกิจชุมชนดีเด่นจังหวัดสงขลา ประจำปี 2560 รวมถึงได้รับรางวัล Best Songkhla ด้วย