โซเดียม มัจจุราชมืดระดับโลก

ผู้เขียน

Jason Cummings

เอกสารที่มา

FOOD FOCUS THAILAND 13, 149 (ส.ค. 2561) 38-39

หัวข้อ:

โซเดืยม. เกลือโซเดิียม.

บทคัดย่อ

เกลือเป็นส่วนประกอบสำคัญในการผลิตอาหาร ช่วยยืดอายุการเก็บรักษา ช่วยสกัดโปรตีนในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แปรรูป เกลือโพแทสเซียมสามารถใช้ทดแทนเกลือโซเดียมได้ และให้รสชาติเดียวกันกับเกลือโซเดียมการปรับสัดส่วนเกลือเพื่อการบริโภคโดยใช้โพแทสเซียมเป็นสองเท่าของโซเดียมช่วยลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ ภาครัฐทั่วโลกจึงออกมาตรการเพื่อลดการบริโภคโซเดียมผ่านผลิตภัณฑ์เพื่อจำกัดปริมาณโซเดียม การติดฉลากแสดงปริมาณโซเดียม การสร้างความตระหนักรู้ของผู้บริโภคผ่านข้อมูลที่เป็นประโยชน์ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค และการออกมาตรการจัดเก็บภาษีผลิตภัณฑ์อาหารในภาชนะบรรจุที่มีปริมาณโซเดียมในผลิตภัณฑ์อาหารสูง การใช้เกลือโพแทสเซียมที่ได้รับการจดสิทธิบัตรทดแทนเกลือโซเดียม ไม่ทำให้เกิดการเสียรสชาติที่ดีของอาหาร คุณค่าทางสารอาหาร หรือความปลอดภัย เกลือโพแทสเซียมที่ได้รับการจดสิทธิบัตรช่วยให้รับรสชาติความเค็มเท่าเกลือโพแทสเซียมธรรมดา ไม่ให้ความรู้สึกถึงรสชาติขม เฝื่อน ไม่จำเป็นต้องใช้ตัวช่วยในการปรับรสชาติที่มีราคาแพงหรือสารเพื่อลดความขม เกลือโพแทสเซียมที่ได้รับการจดสิทธิบัตรเป็นตัวช่วยที่มีประสิทธิภาพคุ้มค่าสำหรับใช้ทดแทนเกลือโซเดียมได้มากถึงร้อยละ 50 หรือมากกว่านั้น