“เดอะมัม” ขนมเปี๊ยะคนรุ่นใหม่

ผู้เขียน

พารนี, นามแฝง

เอกสารที่มา

เส้นทางเศรษฐี 23, 422 (พ.ย. 2560) 60-61

หัวข้อ:

ขนมเปี๊ยะ. ขนมเปี๊ยะ--แง่โภชนาการ.

บทคัดย่อ

ขนมเปี๊ยะเป็นอีกหนึ่งเมนูขึ้นชื่อของชาวจีน นิยมนำมาประกอบพิธีไหว้จนมีผู้นิยมทำในหลายพื้นที่ ปัจจุบันขนมเปี๊ยะจึงแพร่หลายและมีหลากหลายรสชาติ “The – Mom – เดอะมัม” นับเป็นขนมเปี๊ยะอีกหนึ่งยี่ห้อที่ผู้ผลิตศึกษาและเรียนรู้ด้วยตนเอง นำข้อเด่นของแต่ละแห่งมาผสมผสานกันและปรับแก้ไขตามคำแนะนำของลูกค้า จนกลายเป็นขนมเปี๊ยะรสอร่อยที่มีรูปลักษณ์ทันสมัยเข้ากับวิถีของคนรุ่นใหม่ มีสโลแกนว่า แป้งบาง ไส้แน่น นุ่มนิ่ม หอมกลิ่นควันเทียน งบประมาณตั้งต้นประมาณ 30,000-40,000 บาท เนื่องจากใช้อุปกรณ์ชิ้นใหญ่ เช่น เตาอบ เครื่องผสม เครื่องปั่น เฉพาะค่าวัตถุดิบในการทำขนมแต่ละครั้งประมาณ 3,500 บาท จำหน่ายกล่องเล็กราคา 40 บาท กล่องใหญ่ราคา 60 บาท โดยใช้ช่องทางการจำหน่ายผ่านออนไลน์