7 คำถามน่ารู้เกี่ยวกับเรื่องไมโครเวฟ

ผู้เขียน

ฤทธิชัย อัศวราชันย์

เอกสารที่มา

Food Focus Thailand ปีที่ 5 ฉบับที่ 56 ว/ด/ป พ.ย. 2553 หน้า 43-45

หัวข้อ:

ไมโครเวฟ--ความปลอดภัย, ไมโครเวฟ--แง่อนามัย, ไมโครเวฟ--การตกค้างในอาหาร

บทคัดย่อ

ไม่มี