น้ำคั้นวีทกราสและชาข้าวสาลีผลิตภัณฑ์จากศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง

ผู้เขียน

ธงชัย พุ่มพวง

เอกสารที่มา

เทคโนโลยีชาวบ้าน ปีที่ 20 ฉบับที่ 430 ว/ด/ป 1 พ.ค. 2551 หน้า 22

หัวข้อ:

ชา--ข้าวสาลี, น้ำวีตกราส

บทคัดย่อ

ไม่มี