ทำเยลลี่ผลไม้ด้วยตนเอง

ผู้เขียน

ชุติมา อัศวเสถียร

เอกสารที่มา

กสิกร ปีที่ 80 ฉบับที่ 4 ว/ด/ป ก.ค.-ส.ค. 2550 หน้า 103-108  --Publisher

หัวข้อ:

เยลลี่--ผลไม้

บทคัดย่อ

เยลลี่เป็นผลิตภัณฑ์ซึ่งทำจากน้ำผลไม้ที่ได้มาจากกการคั้น หรือสกัดจากผลไม้สด หรือน้ำผลไม้ที่ผ่านกรรมวิธี หรือทำให้เข้มข้น หรือแช่แข็ง ผสมกับสารที่ให้ความหวาน และทำให้มีความข้นเหนียวพอเหมาะ โดยไม่มีเนื้อผลไม้เจือปน บทความนี้ได้นำเสนอข้อมูลของส่วนผสมที่ใช้ในการผลิตเยลลี่ผลไม้ ซึ่งประกอบด้วยผลไม้หรือน้ำผลไม้ สารที่ให้ความหวาน ได้แก่ น้ำตาลทราย เดกซโตรส ฟรุกโตสไซรัป กลูโคสไซรัป สารช่วยทำให้ข้น ได้แก่ เพคติน และ คาราจีแนน กรดและน้ำสะอาด ทั้งนี้ได้แสดงตารางปริมาณเพคตินในผลไม้ไทย ผลไม้ไทยแบ่งตามปริมาณเพคติน และกรด ผลไม้แบ่งเป็นกลุ่มตามการเติมเพคติน และกรดในการผลิตเยลลี่ นอกจากนี้ยังอธิบายวิธีทำเยลลี่ผลไม้ ปัจจัยที่มีผลต่อการแข็งตัวของเจล ตลอดจนปัญหาในการผลิตเยลลี่ ซึ่งมีสาเหตุแตกต่างกันพร้อมกับวิธีการแก้ไขปัญหาเหล่านั้น