สร้างผิวสวยด้วยอาหาร

ผู้เขียน

ประวิตร พิศาลบุตร

เอกสารที่มา

หมอชาวบ้าน ปีที่ 29 ฉบับที่ 337 ว/ด/ป พ.ค. 2550 หน้า 8-10

หัวข้อ:

โภชนาการ, ผิวหนัง--การดูแลและสุขวิทยา

บทคัดย่อ

ไม่มี