วิตามินและแร่ธาตุ ยอดนิยมในอุตสาหกรรมอาหาร

ผู้เขียน

พิสุทธิ์ เลิศวิไล

เอกสารที่มา

Food Focus Thailand ปีที่ 5 ฉบับที่ 56 ว/ด/ป พ.ย. 2553 หน้า 38-42

หัวข้อ:

วิตามิน--แง่โภชนาการ--ปริมาณต่อวัน, สารอาหาร--แง่โภชนาการ--ปริมาณต่อวัน

บทคัดย่อ

ไม่มี