ข้าวกล้องงอกโภชนาการสูง หนึ่งภูมิปัญญาไทยที่น่าจับตามอง

ผู้เขียน

กองบรรณาธิการ

เอกสารที่มา

UPDATE ปีที่ 24 ฉบับที่ 257 (ก.พ. 2552) หน้า 118-119

หัวข้อ:

บทคัดย่อ

ข้าวกล้องงอกมีคุณค่าโภชนาการสูงเพราะอุดมไปด้วยสารการบา (GABA) วิตามินบี 1 และ กรดไฟติก (Phytic acid) โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน คณะทรัพยาการชีวภาพและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี จึงคิดค้นผลิตภัณฑ์ “Germ Rice” ซึ่งเป็นข้าวกล้องงอกหอมมะลิอย่างดี ผ่านกระบวนการงอกใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีทางด้านการปลูก ทำให้รากงอกยาวประมาณ 1-2 มิลลิเมตร เป็นการช่วยกระตุ้นการทำงานของเอนไซม์ในเมล็ดข้าว ทำให้เกิดการปลดปล่อยสารอาหารที่เป็นประโยชน์ ในระหว่างที่ข้าวงอกนั้นเอนไซม์ในเมล็ดข้าวจะย่อยสลายแป้ง โปรตีน ไขมันให้เป็นสารโมเลกุลเดี่ยว เพื่อเปลี่ยนรูปสารที่ย่อยสลายให้เป็นองค์ประกอบที่จำเป็น การรับประทานข้าวกล้องงอกอย่างต่อเนื่องจะช่วยเร่งเมแทบอลิซึมของสมอง ป้องกันอาการปวดศีรษะและโรคอัลไซเมอร์ รวมทั้งป้องกันโรคมะเร็งในลำไส้ใหญ่ รักษาระดับน้ำตาลในเลือด ป้องกันโรคหัวใจ ช่วยลดความดันโลหิต หุงขึ้นหม้อ และมีกลิ่นหอมจากธรรมชาติ