วิตามินเสริม...ดีจริงหรือ

ผู้เขียน

วิรัตน์ ทองรอด

เอกสารที่มา

หมอชาวบ้าน ปีที่ 31 ฉบับที่ 363 ว/ด/ป ก.ค. 2552 หน้า 18-22

หัวข้อ:

วิตามินเสริม.

บทคัดย่อ

วิตามินสำหรับมนุษย์มี 2 แหล่งใหญ่ๆ คือประเภทแรก เป็นแหล่งวิตามินที่ได้จากอาหารตามธรรมชาติ เช่น ผัก ผลไม้ ข้าว เมล็ดพืช น้ำมัน นม ตับ เนื้อสัตว์ เนื้อปลา ฯลฯ ประเภทที่สอง คือ วิตามินที่มีการผลิตในรูปแบบของยาสำเร็จรูปเรียกว่า “ยาเม็ดวิตามิน” เมื่อเปรียบเทียบวิตามินทั้งสองประเภท พบว่า วิตามินที่ได้จากอาหารตามธรรมชาติ โดยเฉพาะลักษณะอาหารของประเทศไทยมีชนิดและปริมาณที่เพียงพอ นำไปใช้งานง่าย ซึ่งคุ้มค่าและดีกว่ายาเม็ดวิตามิน ปัจจุบันมีรายงานการศึกษาและข้อพิสูจน์เกี่ยวกับวิตามินกับโรคต่างๆมากขึ้น มีทั้งได้ผลดี และไม่ได้ผลในการป้องกันหรือรักษาโรค ยกตัวอย่าง หญิงวัยทองที่ใช้วิตามินรวมจะมีโอกาสเป็นมะเร็ง โรคหัวใจขาดเลือด และโรคสมองขาดเลือดใกล้เคียงกับผู้ที่ไม่ใช้วิตามิน อย่างไรก็ตาม มีหลายโรคที่มีรายงานว่า การใช้วิตามินมีประโยชน์คุ้มค่า ช่วยป้องกันโรค และช่วยให้ร่างกายเป็นปกติได้ ยกตัวอย่าง สารโฟเลต (folate) หรือ กรดโฟลิก (folic acid) ช่วยป้องกันการเกิดความผิดปกติของทารกในครรภ์ ทั้งนี้ การใช้ยาเม็ดวิตามินควรใช้เมื่อจำเป็นไม่พร่ำเพรื่อ เพราะอาจเกิดโทษได้การให้วิตามินซีในเด็ก หากใช้พร่ำเพรื่อไม่เหมาะสม อาจทำให้เด็กฟันผุได้ง่าย