ม.เกษตรฯพัฒนาขนมจีนอบแห้งและน้ำยาผงกึ่งสำเร็จรูปโกอินเตอร์

ผู้เขียน

จุไร เกิดควน

เอกสารที่มา

เทคโนโลยีชาวบ้าน ปีที่ 20 ฉบับที่ 418 ว/ด/ป 1 พ.ย. 2550 หน้า 24

หัวข้อ:

ขนมจีนน้ำยาชนิดผง--ขอนแก่น, ขนมจีนแห้ง--ขอนแก่น

บทคัดย่อ

ไม่มี