อาโป้ง ขนมชาวฮกเกี้ยน

ผู้เขียน

องอาจ ตัณฑวณิช

เอกสารที่มา

เทคโนโลยีชาวบ้าน 31, 685 (ธ.ค. 2561) 32-34

หัวข้อ:

ขนม. อาหารท้องถิ่น.

บทคัดย่อ

คนไทยภาคใต้เป็นไทยเชื้อสายมลายูและเชื้อสายจีนจำนวนมาก โดยเฉพาะชาวจีนฮกเกี้ยน การกินขนมกับกาแฟแทนอาหารเช้า เป็นวัฒนธรรมการกินของชาวใต้ ซึ่งขนมชนิดหนึ่งที่นิยม คือ อาโป้ง หรือ อาโปง เป็นขนมที่มีส่วนผสมหลัก คือ แป้งข้าวเจ้า น้ำตาลทราย ไขไก่ กะทิ และน้ำสะอาด ขั้นตอนการทำให้นำแป้งกับน้ำตาลและน้ำ ผสมให้เข้ากัน ปิดฝาภาชนะที่ใส่ให้มิดชิด พักไว้ประมาณ 20 ชั้วโมง ก่อนนำมาใช้จะใส่ไข่และหัวกะทิ ผสมให้เข้ากัน นำไปหยดในกระทะที่มีการเช็ดด้วยน้ำมัน โดยต้องตะแคงกระทะเพื่อให้แป้งกระจายเป็นวงกลม ปิดฝาครอบไว้ประมาณ 2-3 นาที แล้วใช้มีดแซะขนมออกจากกระทะและนำมาม้วนในถาดขณะที่ขนมยังร้อนอยู่ ขนมอาโป้งมีลักษณะกลมเหมือนทองม้วน กรอบนอก นุ่มใน หอมหวาน