พาราควอตใน "ปูนาดองเค็ม" วัตถุดิบอาหารในจานส้มตำ

ผู้เขียน

กองบรรณาธิการนิตยสารฉลาดซื้อ

เอกสารที่มา

ฉลาดซื้อ 25, 215 (ม.ค. 2562) 36-39

หัวข้อ:

ปูนา -- พาราควอต. ปูนา.

บทคัดย่อ

ปูแสมและปูนา เป็นปูที่นิยมนำมาทำปูดองเค็มใส่ส้มตำ ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ส่วนใหญ่จะเป็นปูแสมและยังมีการนำเข้ามาจากประเทศเมียนมาร์ กัมพูชา และเวียดนาม ส่วนปูนาที่นำมาดอง ส่วนใหญ่จะใช้ปูเลี้ยง มีการสุ่มตัวอย่างปูนาดองเค็ม ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจากตลาดสด 14 แห่ง จำนวน 16 ตัวอย่าง ในวันที่ 19-20 ธันวาคม 2561 เพื่อวิเคราะห์หาพาราควอต ผลการวิเคราะห์ไม่พบการตกค้างของพาราควอตทุกตัวอย่าง อย่างไรก็ตาม ปูนาเป็นปูน้ำจืด ซึ่งกินอาหารทั้งในดินและในน้ำ จึงอาจพบปลิงหรือพยาธิ เช่น พยาธิตัวจี๊ด หรือพยาธิใบไม้ในปอด การบริโภคปูดิบจึงมีโอกาสที่ได้รับไข่หรือตัวอ่อนของพยาธิเหล่านี้ ดังนั้นควรทำปูนาให้สุกก่อนรับประทาน