เตาอบปิ้งย่างไร้คัวนขนาดย่อมจากถัง 50 ลิตร

ผู้เขียน

ณัฐภูมิ สุดแก้ว

เอกสารที่มา

เกษตรกรรมธรรมชาติ ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 ว/ด/ป 2553 หน้า 72-75

หัวข้อ:

เตาปิ้งย่างไร้ควัน--อุดรธานี

บทคัดย่อ

ไม่มี