แยมกุหลาบ รับวันเดือนแห่งความรักกัน

ผู้เขียน

แพรจารุ ทองเกลี้ยง

เอกสารที่มา

เทคโนโลยีชาวบ้าน 31, 688 (ก.พ. 2562) 121-123

หัวข้อ:

แยมกุหลาบ. แยมกุหลาบ -- วิธีทำ.

บทคัดย่อ

กระบวนการทำแยมกุหลาบ เริ่มจากเก็บกุหลาบ ปลิดกลีบ ล้างน้ำ จากนั้นนำกลีบกุหลาบไปขยำกับน้ำตาลและน้ำมะนาว หมักไว้ 2 ชั่วโมง ซึ่งน้ำมะนาวจะช่วยเพิ่มรสและดึงสีกุหลาบออกมา เมื่อหมักครบ 2 ชั่วโมง จึงนำมากวนโดยใช้ไฟอ่อน ใช้เวลากวนประมาณ 1 ชั่วโมง ใส่เพคตินซึ่งสกัดจากพืชผลไม้ลงไป จะได้แยมกุหลาบที่มีสีสวย รสชาติไม่หวานมาก มีรสเปรี้ยวจากมะนาวและมีรสขมจากกลีบกุหลาบ