ลองทำ น้ำปลา โอชารส

ผู้เขียน

กฤช เหลือลมัย

เอกสารที่มา

เทคโนโลยีชาวบ้าน 31, 688 (ก.พ. 2562) 116-117

หัวข้อ:

น้ำปลา. น้ำปลา -- วิธีทำ.

บทคัดย่อ

การทำน้ำปลาจากปลาสร้อย สามารถทำได้โดยนำปลาสร้อยสด 3 กิโลกรัม ล้างให้สะอาด เคล้าเกลือ 1 กิโลกรัม หมักกับเนื้อสับปะรดในโหลแก้ว นำโหลแก้ววางในจุดที่มีแสงแดดส่องถึง ใช้เวลาหมักประมาณ 1 ปี 5 เดือน จึงจะได้น้ำปลาสีน้ำตาลอ่อน ให้นำน้ำสีน้ำตาลอ่อนนี้ไปต้มประมาณ 15 นาที ก็จะได้น้ำปลาที่มีรสไม่หวาน มีกลิ่นหอม และรสเค็มพอดีเพราะความเข้มข้นของอัตราส่วนปลาที่ใช้