มะขามยักษ์แช่อิ่มอุบลราชธานี

ผู้เขียน

พงษ์สันต์ เตชะเสน

เอกสารที่มา

เทคโนโลยีชาวบ้าน 31, 685 (ธ.ค. 2561) 106

หัวข้อ:

มะขาม. มะขาม -- การแปรรูป. การแปรรูปผลิตผลเกษตร.

บทคัดย่อ

กลุ่มแม่บ้านคำนางรวย หมู่ที่ 10 ตำบลน้ำแซบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ทำมะขามแช่อิ่มเพื่อเพิ่มรายได้ วิธีการทำมะขามแช่อิ่มของกลุ่มแม่บ้านคำนางรวย คือ นำมะขามที่ปอกเปลือกออกแล้ว ไปพึ่งลมจนกว่าเนื้อมะขามเปลี่ยนเป็นสีน้ำผึ้ง จากนั้นนำไปแช่ในน้ำปูนใส 1 คืน เพื่อให้เนื้อมะขามกรอบ และนำไปแช่น้ำเกลืออีก 1 วัน เพื่อลดความเปรี้ยวของเนื้อมะขามก่อนนำไปแช่ในน้ำเชื่อมที่ทำจากน้ำตาล มะขามแช่อิ่มของกลุ่มแม่บ้านคำนางรวยสามารถเก็บไว้รับประทานได้นานถึง 1 เดือน