นวัตกรรมอนาคตการผลิตนมโค โดยไม่ต้องใช้โคนมเป็นผู้ผลิต

ผู้เขียน

สุรพงษ์ พินิจกลาง

เอกสารที่มา

วารสารวิทยาศาสตร์ 72, 1 (ม.ค.-ก.พ. 2561) 16-17

หัวข้อ:

โคนม. โคนม -- นวัตกรรม.

บทคัดย่อ

Muufri เป็นผลิตภัณฑ์นมโค ที่ผลิตโดยวิธีการหมักซึ่งไม่ต้องใช้โคนมเป็นผู้ผลิต โดยนักชีวเคมี จาก MIT ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้วิจัยการผลิตนมโคจากยีสต์ที่ชื่อว่า “Buttercup” ซึ่งได้มาจากกระทรวงเกษตร ของสหรัฐอเมริกา นำลำดับดีเอ็นเอของวัวที่ผลิตนมโคสอดเข้าไปในตำแหน่งที่เฉพาะเจาะจงในยีสต์ นำยีสต์ไปหมักโดยมีน้ำตาลจากข้าวโพดเป็นอาหารเพื่อให้ยีสต์ผลิตเคซีนและเวย์โปรตีน นมโคที่ผลิตได้มีรสชาติเหมือนนมโคแท้ เป็นนมโคบริสุทธิ์ไม่มีฮอร์โมน ยาปฏิชีวนะและเตียรอยด์ผสม มีอายุการเก็บรักษานานขึ้น เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันผลิตภัณฑ์นมโค Muufri เปลี่ยนชื่อเป็น Perfect Day และจะวางขายในปี พ.ศ.2561