สารต้านออกซิเดชันจากสารสกัดชาเขียว การประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์

ผู้เขียน

บริษัท ไอ พี เอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

เอกสารที่มา

FOOD FOCUS THAILAND 13, 146 (May 2018) 42-43

หัวข้อ:

ชาเขียว. แอนติออกซิแดนท์.

บทคัดย่อ

สารต้านออกซิเดชัน (Antioxidant) หรือสารสกัดอนุมูลอิสระ คือ สารที่สามารถยับยั้งหรือชะลอการเกิดปฎิกิริยาออกซิเดชัน ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดอนุมูลอิสระ สารต้านออกซิเดชันถูกนำไปใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารหลายประเภท เพื่อชะลอการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและเคมีของผลิตภัณฑ์ สารต้านออกซิเดชัน เป็นสารเคมีจากพืช เช่น ผัก ผลไม้ สมุนไพร ชา โดยเฉพาะชาเขียว ซึ่งมีสาระสำคัญ ได้แก่ กรดอะมิโน วิตามินบี ซีและอี สารในกลุ่ม แซนทีนอัลคาลอยด์ (Xanthine alkaloids) คือ กาแฟอีน (Caffeine) และธีโอฟีลลีน (Theophylline) มีฤทธิ์กระตุ้นการทำงานของระบบประสาทส่วนกลาง ทำให้ร่างกายกระปรี้กระเปร่า และสารกลุ่มฟลาโวนอยด์ (Flavonoids) ที่เรียกว่า คาเทชิน (Catechins) โดยคาเทชินที่พบมากที่สุดในชาเขียว คือ สารอิพิกัลโลคาเทชินกัลเลต (Epigallocatechin gallate ; EGCG) มีความสำคัญในการออกฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระซึ่งการเติมสารสกัดจากชาเขียวในผลิตภัณฑ์อาหารสามารถยับยั้งการเกิดออกซิเดชันของผลิตภัณฑ์ได้