ผลิตภัณฑ์อาหารชุบทอดทางเลือกใหม่ในการสร้างมูลค่า

ผู้เขียน

Greg Bonnefin, แปลโดย Watchariya Ruangpanit

เอกสารที่มา

FOOD FOCUS THAILAND 13, 147 (มิ.ย. 2561) 52-53

หัวข้อ:

ผลิตภัณฑ์. อาหารชุบทอด.

บทคัดย่อ

แป้งชุบทอด (Batter) แป้งทอดกรอบ (Breader) และเกร็ดขนมปัง (Breadcrumb) ถูกนำไปใช้ในการเสริมสร้างรสชาติและลักษณะปรากฏในกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารกึ่งสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์แป้งชุบทอด สามารถสร้างและรักษาคุณลักษณะที่ดีของผลิตภัณฑ์ในด้านต่างๆได้แก่ รสชาติ เนื้อสัมผัส และลักษณะปรากฏ นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์แป้งชุบทอดยังมีส่วนช่วยในการป้องกันการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน ได้แก่ ช่วยควบคุมความชื้นและน้ำมัน รักษาสภาพความคงตัวของผลิตภัณฑ์ในระหว่างกระบวนการแช่แข็ง-ละลาย และยืดอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ การผลิตอาหารชุบทอดที่ดีและมีคุณภาพ ผู้ผลิตต้องเข้าใจกระบวนการชุบทอด กระบวนการหมักเป็นอย่างดี เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์อาหารชุบทอดที่อร่อยและมีลักษณะปรากฏที่สวยงาม