ดูสับปะรดขณะกำลังย่อยโปรตีนกัน

ผู้เขียน

เกียรตินิดา ตรีรัตน์ตระกูล

เอกสารที่มา

SCIENCE ILLUSTRATED No. 82 (Apr. 2018) 72-73

หัวข้อ:

สับปะรด. สับปะรด -- บรอมี่เลน.

บทคัดย่อ

บทความนำเสนอวิธีการทดลองแบบง่ายๆ เพื่อแสดงให้เห็นคุณสมบัติของเอนไซม์ในสับปะรดที่ชื่อว่า “โบรมีเลน” (Bromelain) ซึ่งสามารถย่อยสลายโปรตีน โดยตัดชิ้นเนื้อสับปะรดแบ่งเป็นสับปะรดสดและสับปะรดต้ม ใส่ลงในเจลาตินที่ผ่านการละลายน้ำและแข็งตัว เจลาตินประกอบด้วยโปรตีนคอลลาเจนซึ่งสกัดจากเนื้อเยื้อเกี่ยวพันของสัตว์ พบว่าสับปะรดสดซึ่งยังคงมีเอนไซม์โบรมีเลนที่มีชีวิตสามารถย่อยสลายคอลลาเจนได้ ในขณะที่สับปะรดต้มไม่สามารถย่อยสลายคอลลาเจนได้ เนื่องจากเอนไซม์เสียสภาพไปจาการต้ม ในชีวิตประจำวันจึงมีการใช้น้ำสับปะรดเพื่อหมักเนื้อทำให้นุ่ม และนักวิทยาศาสตร์ยังค้นพบว่าโบรมีเลนใช้เป็นยารักษาการอักเสบ สลายลิ่มเลือดหรือรักษาโรคมะเร็งได้อีกด้วย