น้ำดื่มบรรจุขวดปี 54 เติบโตท่ามกลางสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย

ผู้เขียน

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย

เอกสารที่มา

FOOD FOCUS THAILAND ปีที่ 6 ฉบับที่ 63 ว/ด/ป มิ.ย. 2554 หน้า 18-24

หัวข้อ:

อุตสาหกรรมน้ำดื่มบรรจุขวด--2554

บทคัดย่อ

ไม่มี