โซเดียมในผลิตภัณฑ์ประเภทปลาแผ่น-ปลาเส้นปรุงรส

ผู้เขียน

กองบรรณาธิการนิตยสารฉลาดซื้อ

เอกสารที่มา

ฉลาดซื้อ 25, 211 (ก.ย. 2561) 25-32

หัวข้อ:

โซเดียม. ปลาแผ่นปรุงรส. ปลาเส้นปรุงรส.

บทคัดย่อ

ผลิตภัณฑ์ปลาแผ่น – ปลาเส้นปรุงรส ส่วนใหญ่มีส่วนผสมของเนื้อปลาบด (ซูริมิ) แป้งสาลี แป้งมันสำปะหลัง ผสมคลุกเคล้ากับเครื่องปรุงรสแตกต่างกันไป ตามรสชาติที่หลากหลาย ให้ผู้บริโภคได้เลือกซื้อตามรสนิยม ซึ่งปลาเส้นปรุงรสให้สารโปรตีนจากเนื้อปลาบดและคาร์โบไฮเดรตจากแป้ง นับว่าเป็นของว่างที่มีประโยชน์ แต่ก็มีปริมาณโซเดียมที่แฝงอยู่ในปลาเส้นแต่ละรสชาติ แม้ว่าโซเดียมจะมีความสำคัญต่อร่างกาย แต่การบริโภคโซเดียมมากเกินไป ทำให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพ เสี่ยงต่อภาวะความดันโลหิตสูง ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคหัวใจ หลอดเลือด โรคหลอดเลือดสมองตีบตัน และยังส่งผลต่อการเป็นโรคไตอีกด้วย