รู้เท่าทันน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น

ผู้เขียน

ประพจน์ เภตรากาศ

เอกสารที่มา

ฉลาดซื้อ 25, 211 (ก.ย. 2561) 62-63

หัวข้อ:

น้ำมันมะพร้าวบีบเย็น. น้ำมันมะพร้าวบีบเย็น -- แง่โภชนาการ.

บทคัดย่อ

น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น หรือบีบเย็น หรือบริสุทธิ์ เป็นน้ำมันที่สกัดจากเนื้อมะพร้าว โดยไม่ใช้ความร้อน ทำให้น้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์มีรสชาติและกลิ่นดี อุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุต่างๆ จึงมีการโฆษณาสรรพคุณของน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์รักษาโรคหัวใจได้ ซึ่งน้ำมันมะพร้าวเป็นกรดไขมันที่มีห่วงโซ่ขนาดกลาง เมื่อบริโภคจะเพิ่มไขมันในร่างกายทั้งไขมันดีและไขมันอันตรายจึงไม่สามารถลดความเสี่ยงต่อโรคหัวใจได้ ดังนั้นไม่ควรให้ความสำคัญกับการกินน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์เพียงเพื่อให้สุขภาพดี รักษาโรคต่างๆ ควรให้ความสำคัญกับการกินอาหารที่ไม่ผ่านการขัดสีหรือแปรรูป วิธีการปรุงอาหารที่ดีต่อสุขภาพ ลดน้ำตาล ไขมันทรานส์ และไขมันอิ่มตัว