มะรุม: พืชสมุนไพรโภชนบำบัด (ตอนที่1)

ผู้เขียน

จิรภัทรา ชิวปรีชา

เอกสารที่มา

วารสารงบประมาณ ปีที่ 7 ฉบับที่ 21 ว/ด/ป ก.ค. - ก.ย. 2553 หน้า 57-63

หัวข้อ:

มะรุม--การใช้ประโยชน์, มะรุม--สรรพคุณทางยา

บทคัดย่อ

ไม่มี