นวัตกรรมและการผลิตภัณฑ์แปรรูปลองกอง

ผู้เขียน

ไม่ระบุ

เอกสารที่มา

จดหมายข่าว วว. ปีที่ 13 ฉบับที่ 10 ว/ด/ป ต.ค. 2553 หน้า 6-8

หัวข้อ:

เครื่องล้างและปลิดขั้ว--ลองกอง, เครื่องคั้นน้ำผลไม้--ลองกอง

บทคัดย่อ

ไม่มี