สุดยอดเครื่องดื่มให้กำลังงาน

ผู้เขียน

วิริยา สังขนิยม

เอกสารที่มา

SCIENCE ILLUSTRATED ปีที่ - ฉบับที่ 16 (ต.ค. 2555) หน้า 55 - 59

หัวข้อ:

นมมารดา--สารอาหาร, นมมารดา--น้ำนมแรกคลอด, นมมารดา--การใช้ประโยชน์

บทคัดย่อ

ธรรมชาติสร้างน้ำนมแม่เพื่อตอบสนองความต้องการของทารกแรกเกิดและมีการปรับปรุงคุณภาพควบคู่กับวิวัฒนาการของมนุษย์มาโดยตลอด นมแม่อุดมไปด้วยโปรตีนและฮอร์โมนชนิดต่างๆที่ช่วยบำรุงเลี้ยงและคุ้มครองป้องกันทารกจากโรคภัยต่างๆ แบคทีเรียนานาชนิดที่เป็นมิตรกับคน ซึ่งแบคทีเรียเหล่านี้จะเข้าไปแพร่พันธุ์อยู่ในระบบทางเดินอาหารของทารก และทารกจำเป็นต้องได้รับส่วนผสมสูตรสำเร็จของธรรมชาตินี้ นอกจากจะมีคุณสมบัติช่วยให้ทารกมีสุขภาพทางเดินอาหารที่ดีเพราะมีปริมาณจุลินทรีย์ในลำไส้สูงกว่านมผง ยังช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดโรคภูมิแพ้ ช่วยลดความเสี่ยงจากภาวะน้ำหนักเกินและโรคเบาหวานเมื่อทารกเติบโตเป็นผู้ใหญ่ และที่สำคัญที่สุดนมแม่ยังให้การปกป้องคุ้มครองอย่างดีที่สุดจากการติดเชื้อนานาชนิดหลักจากทารกคลอดออกจากครรภ์ ซึ่งเป็นช่วงที่ทารกอ่อนแอต่อการติดเชื้อมากที่สุด น้ำนมที่แม่ผลิตออกมาในช่วงวันแรกๆ หลังคลอดเรียกว่า นมน้ำเหลืองซึ่งอุดมไปด้วยแอนติบอดีจากระบบภูมิคุ้มกัน นมน้ำเหลืองเป็นสิ่งที่ธรรมชาติสร้างขึ้นเพื่อบำรุงและป้องกันโรคแก่ทารกในช่วงที่ระบบภูมิคุ้มกันของทารกยังไม่สมบูรณ์ ร่างกายของแม่จะผลิตนมน้ำเหลืองเพียงระยะสั้นๆ และจะไม่มีไขมันเจือปน สารอาหารในนมน้ำเหลืองมีคุณสมบัติพิเศษที่ร่างกายของทารกแรกเกิดสามารถดูดซึมไปใช้ได้โดยตรงช่วยให้ทารกมีสุขภาพดีและเจริญเติบโตเร็วในช่วงแรกของชีวิต เนื่องจากนมน้ำเหลืองอุดมไปด้วยคุณประโยชน์มากมายและมีสีออกเหลืองจึงได้รับสมญาว่า “ทองคำเหลว” นมแม่จึงมีประโยชน์ในหลายด้าน เช่น พัฒนาสมองและสายตา ปกป้องเยื่อเมือก กระเพาะและลำไส้ “ฆ่าแบคทีเรีย ป้องกันมะเร็ง เสริมสร้างระบบประสาทและเสริมสร้างการเจริญเติบโต