จีน – อาเซียนเสริมพลังรุกบรรจุภัณฑ์อาหารเต็มกำลัง

ผู้เขียน

สุชาติ สวัสดิยานนท์

เอกสารที่มา

Thailand Industrial Today ปีที่ 5 ฉบับที่ 54 (ธันวาคม 2555) หน้า 100-103

หัวข้อ:

ภาชนะบรรจุอาหาร--การลงทุน

บทคัดย่อ

แนวโน้มการเติบโตของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์อาหารในปัจจุบันมีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น โดยจีนถือเป็นตัวอย่างสำคัญของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์อาหาร เนื่องจากตั้งแต่ปี 2011 จีนมีการสั่งห้ามใช้สารเคมีที่ผิดจากการใช้ผลิตบรรจุภัณฑ์โดยปกติ ในการผลิตบรรจุภัณฑ์เด็ดขาด และกวดขันในเรื่องมาตรฐานของบรรจุภัณฑ์อย่างเต็มที่ ซึ่งอัตราการเติบโตของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์อาหารจีนเพิ่มขึ้นประมาณ 7.5% ต่อปี สำหรับประเทศในภูมิภาคอาเซียน ประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ต่ำกว่าประเทศไทย มีระบบการขนส่งที่ทันสมัย อินโดนีเซีย มีขนาดตลาดใหญ่มากแต่มีอุปสรรคด้านการขนส่ง อินโดนีเซียสามารถผลิตกระดาษ Food Grade ได้เพียงประเทศเดียวในกลุ่มอาเซียนซึ่งอินโดนีเซียให้ความสำคัญกับบรรจุภัณฑ์ที่ใช้กับอุตสาหกรรมอาหารอย่างมากและมุ่งเน้นให้เกิดบรรจุภัณฑ์ยั่งยืน (Sustainable Packaging) ส่วนสิงคโปร์มีความได้เปรียบด้านยุทธศาสตร์การขนส่งทำให้ครองความเป็นผู้นำอุตสาหกรรมการพิมพ์ สำหรับประเทศไทยนั้นครองสัดส่วนการตลาดในปัจจุบันได้ค่อนข้างมาก โดย บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด มหาชน ได้ปรับทิศทางธุรกิจบรรจุภัณฑ์อาหาร มุ่งขยายการลงทุนในต่างประเทศ สร้างจุดเชื่อมโยงประเทศในอินโดจีนและอาเซียน โดยเน้นบรรจุภัณฑ์ที่เป็นแก้ว กระป๋องบรรจุภัณฑ์อุปโภค ที่บริษัทเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุดในอาเซียน