หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหารหรือ GMP

ผู้เขียน

เชษฐา ใจใส

เอกสารที่มา

เส้นทางเศรษฐี ปีที่ 13 ฉบับที่ 193 ว/ด/ป พ.ย. 2550 หน้า 66-67

หัวข้อ:

โรงงานอาหาร--วิธีปฏิบัติที่ดีทางการผลิต (จีเอ็มพี)

บทคัดย่อ

ไม่มี