บทบาทของวิตามินต่อการเสริมสร้างคอลลาเจน

ผู้เขียน

รติยา คูเขตพิทักษ์วงศ์

เอกสารที่มา

นิตยสาร สสวท. ปีที่ 37 ฉบับที่ 160 ว/ด/ป พ.ค.-มิย. 2552 หน้า 42-45  --Publisher

หัวข้อ:

วิตามินซี--คุณสมบัติ, คอลลาเจน

บทคัดย่อ

คอลลาเจน (Collagen) เป็นโปรตีนชนิดเส้นใยที่ประสานกันอยู่นอกเซลล์ของเนื้อเยื่อเกี่ยวพันในชั้นผิวหนังแท้ ทำหน้าที่เสริมความแข็งแรงให้แก่กล้ามเนื้อ กระดูกและเอ็น การสังเคราะห์คอลลาเจน เกิดขึ้นตลอดเวลาที่เรายังมีชีวิตอยู่ เพื่อซ่อมแซมส่วนที่ถูกทำลายหรือเสื่อมสภาพ มีงานวิจัยที่ค้นพบสาเหตุการเสื่อมสลายของคอลลาเจน ซึ่งเกิดจากเอนไซม์เมทริกซ์เมทัลโลโปรตีเนส (matrix metalloprotenase หรือ MMPs) ดังนั้นการยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ MMPs จะช่วยทำให้คอลลาเจนถูกทำลายลดลงได้ ทั้งนี้มีงานวิจัยพบว่าวิตามินซีหรือกรดแอสคอร์บอก (ascorbic acid) ในรูปของ L-ascorbic acid ซึ่งพบได้ในผักและผลไม้ สามารถกระตุ้นการสร้างคอลลาเจน และยังสามารถยับยั้งเอนไซม์ MMPs รวมทั้งเป็นปัจจัยร่วมระหว่างขั้นตอนการสังเคราะห์คอลลาเจน หากร่างกายขาดวิตามินซี คอลลาเจนที่สร้างขึ้นก็จะเกิดการแตกหักและนำไปสู่อาการผิดปกติของโรคต่างๆ เช่น โรคลักปิดลักเปิดได้