ตรวจสอบการให้ข้อมูลบนฉลากของอาหารกึ่งสำเร็จรูปแบบบรรจุห่อรวม

ผู้เขียน

พชร แกล้วกล้า

เอกสารที่มา

ฉลาดซื้อ ปีที่ 17 ฉบับที่ 123 ว/ด/ป พ.ค. 2554 หน้า 31-36

หัวข้อ:

อาหารสำเร็จรูป--ฉลาก

บทคัดย่อ

ไม่มี