ชา-กาแฟกับสุขภาพ

ผู้เขียน

สันต์ หัตถีรัตน์

เอกสารที่มา

หมอชาวบ้าน 40, 469 (พ.ค. 2561) 36-38

หัวข้อ:

กาแฟ -- การใช้ประโยชน์. ชา -- การใช้ประโยชน์. กาแฟ -- ประวัติ. ชา -- ประวัติ.

บทคัดย่อ

ชา หมายถึง เครื่องดื่มที่ทำจากใบของต้นชา ที่มีชื่อทางวิททยาศาสตร์ว่า Camellia sinensis และ Camellia assamica กาแฟ หมายถึง เครื่องดื่มที่ทำจากผลของต้นกาแฟ กาแฟ 1 ถ้วย (ประมาณ 250 มิลลิลิตร) มีคาเฟอีน 80-190 มิลลิกรัม ชา 1 ถ้วย มีกาเฟอีน 15-30 มิลลิกรัม ถ้าดื่มหรือกินกาเฟอีนมากๆ ในระยะเวลาสั้นๆ เช่น 100 มิลลิกรัม ใน 5-10 นาที มักทำให้มือสั่นใจสั่น หายใจเร็ว ความดันเลือดสูงขึ้น นอนไม่หลับ เมื่อกาเฟอีนหมดฤทธิ์อาจทำให้อ่อนเพลีย การดื่มชาเป็นประจำจะมีอัตราเสี่ยงต่อภาวะสมองเสื่อมลดลงร้อยละ 50 กาแฟสามารถเพิ่มสมรรถภาพของสมอง ทำให้สมองเสื่อมจากโรคอัลไซเมอร์ช้าลง และยังลดอัตราเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวาน ชนิดที่ 2 ลงได้ ทั้งนี้การดื่มกาแฟมากกว่า 4 แก้ว ต่อวันจะมีอัตราเสี่ยงต่อการตายจากทุกสาเหตุเพิ่มขึ้นร้อยละ 21